آدرس :

تهران-خیابان قزوین-خیابان عرب-خیابان پهلوانی-مرکز رشد و فناوری های نوین شهری شهرداری منطقه 10 – مدرسه استارت‌آپی ذوق

راه های ارتباطی :

021-41256211(داخلی 5)

09228647047